Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Detta kan dock medföra att delar av denna eller andra webbplatser inte kommer att kunna användas (i sin helhet eller till en begränsad del) eller fungera korrekt.

VAD ÄR COOKIES?

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser. Kakorna kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser för språk), men ofta krypteras innehållet i kakan. Ofta innehåller kakan endast en nyckel till en databaspost på servern. I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns arbetsminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild session, inte för att lagra information om en besökare mellan sessionerna.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Genom kakorna kan man följa en enskild besökare antingen under en session eller, med hjälp av kakor som lagras, under en längre tid. Detta utnyttjas ofta för statistik och ibland för att förbättra webbplatsens användbarhet.
Kakorna kan också innehålla information om enskilda preferenser, till exempel vad gäller språk och textstorlek. Ofta kan dessa preferenser väljas direkt i webbläsarens inställningar utan kakor, men många webbplatser väljer att förutsätta kakor istället för att stöda den i webbläsaren inbyggda funktionaliteten. Mer avancerade val, specifika för en viss webbplats, kan däremot vara svåra att möjliggöra utan kakor.

RISKER

Vanliga missuppfattningar när det gäller kakor är att det är en sorts datorvirus, att webbplatser med hjälp av kakor kan ta reda på personlig information från en dator eller att kakor är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är dock sant. Kakor är bara data!

*Källa – Wikipedia