Individuellt anpassade kostprogram

Personligt kostprogram anpassat för dina målsättningar och din träning kan du köpa av oss via våra Personliga tränare. Kontakta receptionen för mer info så tilldelar vi jobbet till en passande PT.